Řídicí systémy betonáren

ATX 400 s kompaktním rozvaděčem

Inovativní řídicí systém kompatibilní s nejnovějšími verzemi Windows. Ovládací program byl navržený tak, aby obsluha dostávala pouze ty informace, které potřebuje. Zároveň obsluhu zvládne i osoba s minimální zkušeností s ovládáním počítače.

Systém je kompatibilní se všemi druhy betonáren libovolného výrobce a splňuje požadavky normy EN-206+A2. Jedná se o vyspělý systém, který má již v základu vše, co standardní betonárna potřebuje. Hlavní důraz je kladen na přesnost navažování, využití potenciální rychlosti betonárny, spolehlivost systému, diagnostické metody pro určování závad a kvalitní a dostupný servis.

Dodávka obsahuje kompaktní rozvaděč se silovými, ovládacími prvky, vstupně výstupní jednotkou a vážicími zobrazovači. Elektronika rozvaděče je spojena pomocí ethernetového rozhraní s řídicím počítačem. Promyšlená koncepce dává možnost rozšíření betonárny o další sila materiálů a jiné prvky za minimální náklady.

Při projektování řídicích systémů je kladen důraz, aby byly udržovatelné a servisovatelné po dobu 20-ti let. I proto je řídicí program je umístěn přímo v počítači, což umožňuje snadnou konfiguraci, rozšířitelnost, diagnostiku závad a servis. Klademe velký důraz na dokumentaci, která musí být přehledná a aktuální. S ohledem na dlouhou životnost a spolehlivost řídicího systému tak dosahuje zákazník maximálního užitku.

Výhody:

ATXB300

Možné alternativy a doplnění

ATX Comfort - určený pro rekonstrukci betonárny se zachováním silové části.

ATX Comfort

ATX D300 - dispečerský program pro zásobování řídicího programu objednávkami, obsahuje různé databáze (receptury, dodavatelé, odběratelé, zakázky, stavby, čerpadla...). Dispečerský program vytváří různé statistiky o výrobě a spotřebě materiálu, tiskne dodací listy a jeho výstup je připravený, aby se přes softwarový převodník spojil s libovolným účetním softwarem.

ATXD300